• Witamy
 • U nas znajdziesz czas na modlitwę
 • U nas znajdziesz czas na zabawę

O ośrodku

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Łukowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo jest niepubliczną placówką działającą w systemie oświaty.

Ośrodek działa w oparciu o katolickie zasady ewangelicznej miłości i poszanowania godności osoby.

Celem Ośrodka jest pełny rozwój osobowy wychowanków, możliwy do osiągnięcia przy pomocy różnorodnych metod i sposobów działania.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kierowane przez:

 • Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łukowie,
 • na prośbę rodziców lub opiekunów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie rodziców
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skrócony akt urodzenia dziecka (metryka)
 • poświadczenie zameldowania na pobyt stały w miejscu zamieszkania

Kalendarium

1875

Historia placówki domu Sióstr Miłosierdzia w Łukowie przy ul. Stodolnej 3 rozpoczęła się w 1875 roku. Wówczas Siostry przybyły do Łukowa służąc chorym w Szpitalu Miejskim św. Tadeusza, który był przy Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

1926

W następnym okresie prowadziły ochronkę dla sierot, przedszkole dla dzieci z miasta z aprobatą wojewody lubelskiego oraz internat dla dziewcząt.

1930

Dziewczęta należały do Stowarzyszenia Dzieci Maryi.

1946

We wrześniu 1946r. placówka otrzymuje nazwę Dom Dziecka dla dziewcząt.

1964

W 1964r. Dom Dziecka został przekształcony na Zakład Wychowawczy "Caritas" dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej i podlegał Zrzeszeniu Katolików Caritas.

1984

19 stycznia 1984 r. Zakład zostaje wyróżniony dyplomem z okazji 750-lecia miasta Łukowa "Za zasługi w rozwoju kultury". Ośrodek obejmował pracą dydaktyczno -wychowawczą dziewczęta lekko upośledzone umysłowo, uczące się w Szkole Podstawowej Specjalnej w Łukowie.

1990

1 września 1990 r. Zakład Wychowawczy powrócił pod bezpośredni Zarząd Sióstr Miłosierdzia do chwili obecnej.

1994

W 1994 roku zmieniono nazwę placówki na Specjalny Ośrodek Wychowawczy.

1999

1 września 1999 r. Ośrodek stał się koedukacyjny.

2012

Obecnie wychowankowie (dziewczęta i chłopcy) uczęszczają do Zespołu Placówek w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej 70A.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zostało założone w 1633 r. w Paryżu przez św. Wincentego a Paulo (1581-1660) i św. Ludwikę de Marillac (1591-1660).

Celem Zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie Sióstr przez pełnienie różnorodnych dzieł miłosierdzia. Istotną wartością i cechą Siostry Miłosierdzia jest służba najuboższym w duchu pokory, prostoty i miłości, zgodnie z hasłem Zgromadzenia: „ Miłość Chrystusa przynagla nas”.

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia znajduje się w Paryżu, przy ul. du Bac. Kaplicę tego domu wybrała Najświętsza Maryja Panna na miejsce trzykrotnego objawienia się Św. Siostrze Katarzynie Labouré , wówczas siostrze seminarzystce (nowicjuszce) i tam objawiła jej swój Cudowny Medalik.

Siostry są przekonane, że wybór dokonany przez Niepokalaną jest odpowiedzią Maryi na całkowite zawierzenie Jej Zgromadzenia przez Św. Założycieli.

W 1652 r. ks. Wincenty , na prośbę królowej Polski Marii Ludwiki Gonzagi żony Jana Kazimierza, wyprawił Siostry Miłosierdzia do Warszawy, gdzie odwiedzały ubogich, chorych i opuszczonych, służąc najbiedniejszym.

Obecnie, w odpowiedzi na potrzeby współczesnych Ubogich, Siostry pełnia posługę miłości wobec:

 • Dzieci chorych i osieroconych
 • Dzieci i młodzieży nieprzystosowanej do życia w społeczeństwie
 • Młodzieży bez ideałów, bez zawodu, bez wiary i nadziei
 • Dorosłych poszukujących prawdy i dobroci
 • Chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, więźniów i starców
 • W krajach misyjnych

W Polsce są trzy prowincje Sióstr Miłosierdzia:

 • Poznańsko-chełmińska (86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 40)
 • Krakowska (31-155 Kraków, ul. Warszawska 8)
 • Warszawska (00-355 Warszawa, ul Tamka 35).

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.szarytki.waw.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łukowie

(25) 798 28 63

(25) 798 28 62

ul. Stodolna 3, 21-400 Łuków