• Witamy
  • U nas znajdziesz czas na modlitwę
  • U nas znajdziesz czas na zabawę

Rekrutacja

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kierowane przez:

  • Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łukowie,
  • na prośbę rodziców lub opiekunów.

Wymagane dokumenty:

  • podanie rodziców
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • skrócony akt urodzenia dziecka (metryka)
  • poświadczenie zameldowania na pobyt stały w miejscu zamieszkania

Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łukowie

(25) 798 28 63

(25) 798 28 62

ul. Stodolna 3, 21-400 Łuków