• Witamy
  • U nas znajdziesz czas na modlitwę
  • U nas znajdziesz czas na zabawę

Grupa Tęcza

Grupa Tęcza liczy obecnie 12 chłopców. Chłopcy uczęszczają do Zespołu Placówek Specjalnych w Łukowie. Uczą się na trzech poziomach: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Zawodowa.

Mimo rozbieżności wiekowej, starają się tworzyć wspólnie swoją małą społeczność, w której można czuć się bezpiecznie i znaleźć grunt do rozwiązania swych małych i dużych problemów życiowych.

Każdy z chłopców ma swoje zainteresowania. Wielu z nich osiąga swoje „prywatne” sukcesy podczas zajęć pozalekcyjnych, gdzie rozwijają lub odkrywają posiadane zdolności.

Starsi chłopcy chętnie angażują się w pomoc młodszym kolegom, przez co kształtują i utrwalają w sobie wrażliwość na drugiego człowieka. To z kolei owocuje wzrostem poczucia własnej wartości, wzajemną życzliwością, zaufaniem oraz akceptacją.

Poza obowiązkami, wszyscy starają się zgłębiać wiedzę teoretyczną, która pozwoli im w przyszłości na samodzielną egzystencję i zaradność w życiu.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łukowie

(25) 798 28 63

(25) 798 28 62

ul. Stodolna 3, 21-400 Łuków