• Witamy
  • U nas znajdziesz czas na modlitwę
  • U nas znajdziesz czas na zabawę

Misterium Wielkopostne - spotkanie z pracownikami Ośrodka

38

29 marca 2012 roku wychowankowie internatu wystawili Misterium Wielkopostne. Na spotkanie zostali zaproszeni aktualni i emerytowani Pracownicy naszego Ośrodka.

Spektakl poprzedziła wspólna modlitwa - Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Sióstr. Następnie zaproszeni goście i mieszkańcy internatu przeszli na salę gimnastyczną, gdzie wszystkich powitała Siostra Dyrektor Bożena Adamka.

Misterium było prezentacją historii zbawczej od Stworzenia Świata poprzez zapowiedzi starotestamentowe aż do wydarzeń męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Osnową prezentacji były utwory Piotra Rubika z płyty Tu es Petrus, a myślą przewodnią słowa z Ewangelii św. Jana:

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. " ( J. 3, 16)

Po spektaklu goście zostali obdarowani drobiazgami wykonanymi przez dzieci i młodzież pod kierunkiem wychowawców i uczestniczyli w poczęstunku połączonym ze świątecznymi życzeniami.
wróć do kroniki

Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łukowie

(25) 798 28 63

(25) 798 28 62

ul. Stodolna 3, 21-400 Łuków